Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zrušená34413 SGWaAP
0.391zrušený33242 SGWaAP
0.460zrušené18106 SGWaAP
0.527zastavená13152 SGWaAP
0.567zrušiť280362 SGWaAP
0.603odvolaná2856 SGWaAP
0.614nahradená15065 SGWaAP
0.615zrušenie214356 SGWaAP
0.621prerušená17053 SGWaAP
0.630obnovená31559 SGWaAP
0.634ukončená49496 SGWaAP
0.650neplatná16552 SGWaAP
0.665odstránená24167 SGWaAP
0.672vylúčená25233 SGWaAP
0.673zriadená41733 SGWaAP
0.677Zrušený679 SGWaAP
0.679schválená68945 SGWaAP
0.680nezrušiť11325 SGWaAP