Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zronený2312 SGWaAP
0.284skormútený1024 SGWaAP
0.315skľúčený2790 SGWaAP
0.334utrápený4304 SGWaAP
0.380skleslý1263 SGWaAP
0.413zarmútený3425 SGWaAP
0.413roztrpčený1373 SGWaAP
0.428namrzený2108 SGWaAP
0.441sklesnutý542 SGWaAP
0.453vydesený6505 SGWaAP
0.453strápený792 SGWaAP
0.454zronená1207 SGWaAP
0.468zahanbený4358 SGWaAP
0.474prestrašený1827 SGWaAP
0.478vyľakaný3273 SGWaAP
0.478dojatý9142 SGWaAP
0.487zdesený6080 SGWaAP
0.487ustatý4504 SGWaAP
0.494uplakaný1674 SGWaAP
0.499nazlostený2306 SGWaAP
0.500deprimovaný2234 SGWaAP
0.508doráňaný1967 SGWaAP