Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zriadiť95044 SGWaAP
0.377zriaďovať20226 SGWaAP
0.463zriadená41733 SGWaAP
0.470nezriadiť1125 SGWaAP
0.475zriadenie111571 SGWaAP
0.498zriadený27637 SGWaAP
0.526zriadené14873 SGWaAP
0.548vybudovať220245 SGWaAP
0.576založiť288357 SGWaAP
0.603dobudovať11719 SGWaAP
0.637prevádzkovať99478 SGWaAP
0.645novozriadená2132 SGWaAP
0.651spravovať96373 SGWaAP
0.656prebudovať6615 SGWaAP
0.662sprevádzkovať5962 SGWaAP
0.666nezriaďovať467 SGWaAP
0.668vystavať14051 SGWaAP
0.681Zriadenie921 SGWaAP
0.687ustanoviť48311 SGWaAP
0.695vybudovanie114781 SGWaAP
0.705zorganizovať171863 SGWaAP