Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zriadenie111571 SGWaAP
0.475zriadiť95044 SGWaAP
0.484vybudovanie114781 SGWaAP
0.565zriaďovať20226 SGWaAP
0.571Zriadenie921 SGWaAP
0.608utvorenie5543 SGWaAP
0.629konštituovanie3969 SGWaAP
0.630založenie141753 SGWaAP
0.633vytvorenie355047 SGWaAP
0.633zriadený27637 SGWaAP
0.633dobudovanie20818 SGWaAP
0.638zrušenie214356 SGWaAP
0.638zriadená41733 SGWaAP
0.639zriadené14873 SGWaAP
0.657budovanie183931 SGWaAP
0.663vyčlenenie7782 SGWaAP
0.666spravovanie23655 SGWaAP
0.669prevádzkovanie55484 SGWaAP
0.670nezriadiť1125 SGWaAP
0.684novozriadená2132 SGWaAP
0.690schválenie139450 SGWaAP