Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zriadený27637 SGWaAP
0.333zriadená41733 SGWaAP
0.359zriadené14873 SGWaAP
0.498zriadiť95044 SGWaAP
0.500zriaďovať20226 SGWaAP
0.565novozriadený1271 SGWaAP
0.588vybudovaný39286 SGWaAP
0.633zriadenie111571 SGWaAP
0.658zavedený33587 SGWaAP
0.664schválený109561 SGWaAP
0.674Zriadenie921 SGWaAP
0.676pridelený34821 SGWaAP
0.681nezriadiť1125 SGWaAP
0.685osobitný113291 SGWaAP
0.685Ústredný12748 SGWaAP
0.691vytvorený131003 SGWaAP
0.691nezriaďovať467 SGWaAP
0.697zrušený33242 SGWaAP