Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zriadené14873 SGWaAP
0.351zriadená41733 SGWaAP
0.359zriadený27637 SGWaAP
0.516vybudované17984 SGWaAP
0.526zriadiť95044 SGWaAP
0.557zriaďovať20226 SGWaAP
0.591novozriadené781 SGWaAP
0.615sprístupnené3637 SGWaAP
0.635zaregistrované4323 SGWaAP
0.639zriadenie111571 SGWaAP
0.644vyčlenené2649 SGWaAP
0.653zrušené18106 SGWaAP
0.654začlenené2260 SGWaAP
0.661registrované8217 SGWaAP
0.667inštalované5643 SGWaAP
0.668detašovaný844 SGWaAP
0.670situované8651 SGWaAP
0.671realizované20958 SGWaAP
0.675umiestnené47283 SGWaAP
0.675vydané45601 SGWaAP
0.678pridelené16523 SGWaAP