Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zriadená41733 SGWaAP
0.333zriadený27637 SGWaAP
0.351zriadené14873 SGWaAP
0.463zriadiť95044 SGWaAP
0.471zriaďovať20226 SGWaAP
0.488novozriadená2132 SGWaAP
0.609vybudovaná45393 SGWaAP
0.632začlenená5665 SGWaAP
0.638zriadenie111571 SGWaAP
0.643schválená68945 SGWaAP
0.649detašovaný844 SGWaAP
0.652zaregistrovaná12487 SGWaAP
0.673zrušená34413 SGWaAP
0.673úradovňa3967 SGWaAP
0.679pridelená24138 SGWaAP
0.683vyčlenená13186 SGWaAP
0.684postavená126471 SGWaAP
0.686Ústredný12748 SGWaAP
0.687nezriadiť1125 SGWaAP
0.688registrovaná29539 SGWaAP
0.695právna_subjektivita13056 SGWaAP
0.695nezriaďovať467 SGWaAP
0.697poradný_orgán11401 SGWaAP
0.698zavedená31006 SGWaAP
0.700sídliť96151 SGWaAP
0.706expozitúra3523 SGWaAP
0.707ustanovená36922 SGWaAP
0.708príspevková_organizácia19117 SGWaAP
0.708poradná4465 SGWaAP
0.710vytvorená125874 SGWaAP
0.712poverená24043 SGWaAP
0.713umiestnená131749 SGWaAP
0.715sprístupnená28022 SGWaAP
0.716využívaná41867 SGWaAP
0.718prevádzkovať99478 SGWaAP
0.721začlenené2260 SGWaAP
0.724novozriadený1271 SGWaAP