Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zriadená41733 SGWaAP
0.333zriadený27637 SGWaAP
0.351zriadené14873 SGWaAP
0.463zriadiť95044 SGWaAP
0.471zriaďovať20226 SGWaAP
0.488novozriadená2132 SGWaAP
0.609vybudovaná45393 SGWaAP
0.632začlenená5665 SGWaAP
0.638zriadenie111571 SGWaAP
0.643schválená68945 SGWaAP
0.649detašovaný844 SGWaAP
0.652zaregistrovaná12487 SGWaAP
0.673zrušená34413 SGWaAP
0.673úradovňa3967 SGWaAP
0.679pridelená24138 SGWaAP
0.683vyčlenená13186 SGWaAP
0.684postavená126471 SGWaAP