Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zriaďovať20226 SGWaAP
0.377zriadiť95044 SGWaAP
0.471zriadená41733 SGWaAP
0.500zriadený27637 SGWaAP
0.519nezriaďovať467 SGWaAP
0.557zriadené14873 SGWaAP
0.565zriadenie111571 SGWaAP
0.590nezriadiť1125 SGWaAP
0.640vypracúvať9228 SGWaAP
0.662prideľovať15982 SGWaAP
0.663ustanovovať47917 SGWaAP
0.667zrušovať8673 SGWaAP
0.667Zriadenie921 SGWaAP
0.682prevádzkovať99478 SGWaAP
0.684spravovať96373 SGWaAP
0.692novozriadená2132 SGWaAP
0.698schvaľovať69790 SGWaAP
0.705poradný_orgán11401 SGWaAP
0.708detašovaný844 SGWaAP
0.711ustanoviť48311 SGWaAP
0.712metodicky_usmerňovať1043 SGWaAP
0.712stanovovať81022 SGWaAP
0.714obstarávať10775 SGWaAP