Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zreteľná10886 SGWaAP
0.397badateľná3942 SGWaAP
0.421zreteľný12929 SGWaAP
0.458znateľná815 SGWaAP
0.460viditeľná64060 SGWaAP
0.491nápadná11240 SGWaAP
0.493markantná2323 SGWaAP
0.506rozoznateľná1281 SGWaAP
0.513rozpoznateľná2489 SGWaAP
0.514evidentná7332 SGWaAP
0.523zreteľné8003 SGWaAP
0.525zrejmá17356 SGWaAP
0.530výrazná222068 SGWaAP
0.552jasná167894 SGWaAP
0.582hmatateľná5018 SGWaAP
0.590zreteľne42032 SGWaAP
0.606postrehnuteľná483 SGWaAP
0.607citeľná7943 SGWaAP
0.615charakteristická62100 SGWaAP
0.617akcentovaná644 SGWaAP
0.621počuteľná1083 SGWaAP
0.625znateľný1631 SGWaAP
0.626rozoznateľný1655 SGWaAP