Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zradca21291 SGWaAP
0.271vlastizradca2904 SGWaAP
0.285kolaborant5109 SGWaAP
0.337podliak4530 SGWaAP
0.339zapredanec2345 SGWaAP
0.415zbabelec12595 SGWaAP
0.454fašista26739 SGWaAP
0.457odrodilec823 SGWaAP
0.475oportunista2613 SGWaAP
0.477prisluhovač5929 SGWaAP
0.485špinavec1810 SGWaAP
0.485antisemita3587 SGWaAP
0.490judáš2224 SGWaAP
0.499vlastenec13770 SGWaAP
0.505hrdlorez2231 SGWaAP
0.506štváč835 SGWaAP
0.509gauner6547 SGWaAP
0.510pomáhač1121 SGWaAP
0.512udavač4165 SGWaAP
0.514vojnový_štváč1369 SGWaAP
0.517pätolizač692 SGWaAP
0.518šovinista1656 SGWaAP
0.519vrah97925 SGWaAP
0.522burič2805 SGWaAP