Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zraňovať7450 SGWaAP
0.318ubližovať28484 SGWaAP
0.447ublížiť70958 SGWaAP
0.467raniť8550 SGWaAP
0.488ponižovať12193 SGWaAP
0.505zarmucovať2586 SGWaAP
0.508zahanbovať1341 SGWaAP
0.514deptať2010 SGWaAP
0.516nezraňovať730 SGWaAP
0.530urážať34450 SGWaAP
0.537mrzačiť1156 SGWaAP
0.538ubíjať6183 SGWaAP
0.545trýzniť3424 SGWaAP
0.552zožierať6705 SGWaAP
0.555skľučovať972 SGWaAP
0.559pokorovať1216 SGWaAP
0.563nenávidieť91143 SGWaAP
0.572bodať4132 SGWaAP
0.577deprimovať2417 SGWaAP
0.579zrádzať4919 SGWaAP
0.583odcudzovať2893 SGWaAP
0.591rozrušovať2438 SGWaAP
0.595spútavať1725 SGWaAP