Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zrúcanina_hrad7566 SGWaAP
0.195zrúcanina20637 SGWaAP
0.344hrad440610 SGWaAP
0.403hradná_zrúcanina1425 SGWaAP
0.407hradný_vrch3792 SGWaAP
0.435rozhľadňa18356 SGWaAP
0.437skalné_bralo2684 SGWaAP
0.442kostolík33513 SGWaAP
0.453smolenický_zámok1399 SGWaAP
0.460vápencové_bralo1050 SGWaAP
0.464románsky_kostolík1157 SGWaAP
0.475tiesňava10704 SGWaAP