Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zrúcanina20637 SGWaAP
0.195zrúcanina_hrad7566 SGWaAP
0.216ruina32789 SGWaAP
0.349hrad440610 SGWaAP
0.375hradná_zrúcanina1425 SGWaAP
0.384kostolík33513 SGWaAP
0.407hradný_vrch3792 SGWaAP
0.417rozvalina2723 SGWaAP
0.443hradný_múr2435 SGWaAP
0.445románsky_kostolík1157 SGWaAP
0.482rozhľadňa18356 SGWaAP
0.497skalné_bralo2684 SGWaAP
0.499návršie5238 SGWaAP
0.506archeologická_lokalita3685 SGWaAP
0.507hradné_bralo1672 SGWaAP
0.517tvrdza694 SGWaAP
0.518hrada11697 SGWaAP