Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zotročovať3071 SGWaAP
0.339vykorisťovať3211 SGWaAP
0.353zotročiť3718 SGWaAP
0.476ožobračovať1110 SGWaAP
0.486nivočiť2032 SGWaAP
0.487utláčať5316 SGWaAP
0.490mrzačiť1156 SGWaAP
0.495spútavať1725 SGWaAP
0.501tyranizovať1243 SGWaAP
0.525drancovať3079 SGWaAP
0.529okrádať16062 SGWaAP
0.532ponižovať12193 SGWaAP
0.540zdierať3587 SGWaAP
0.548otrokár4337 SGWaAP
0.553otročiť1538 SGWaAP
0.557zotročenie3501 SGWaAP
0.560ohlupovať1815 SGWaAP
0.563ubližovať28484 SGWaAP
0.568zastrašovať5752 SGWaAP
0.568demoralizovať1050 SGWaAP
0.569ruinovať1357 SGWaAP
0.571znásilňovať7086 SGWaAP
0.574terorizovať6377 SGWaAP
0.575deptať2010 SGWaAP