Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zotročenie3501 SGWaAP
0.496otroctvo28399 SGWaAP
0.515svetovláda2471 SGWaAP
0.547zotročiť3718 SGWaAP
0.555ovládnutie13507 SGWaAP
0.557zotročovať3071 SGWaAP
0.563utláčanie4757 SGWaAP
0.566sebazničenie1819 SGWaAP
0.574vykorisťovaný2444 SGWaAP
0.575tyranstvo442 SGWaAP
0.594tyrania8888 SGWaAP
0.601otrocké904 SGWaAP
0.606otrocká4052 SGWaAP
0.618záhuba16103 SGWaAP
0.618otrokár4337 SGWaAP
0.621poroba2954 SGWaAP
0.621náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.623otrok66954 SGWaAP
0.627vymývanie_mozog3584 SGWaAP
0.631mamona4353 SGWaAP
0.632tyranská846 SGWaAP
0.635vykorisťovateľ2066 SGWaAP
0.636zbožštenie880 SGWaAP
0.645krutovláda986 SGWaAP
0.649chamtivosť12734 SGWaAP
0.649depopulácia414 SGWaAP
0.650hrabivosť918 SGWaAP