Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zotmenie13652 SGWaAP
0.510svitanie17348 SGWaAP
0.539stmievať9196 SGWaAP
0.539zotmieť7993 SGWaAP
0.549polnoc95011 SGWaAP
0.553potme7941 SGWaAP
0.560súmrak20300 SGWaAP
0.593tma206952 SGWaAP
0.604brieždenie3386 SGWaAP
0.608navečer3981 SGWaAP
0.613poludnie30162 SGWaAP
0.623neskoré_popoludnie1829 SGWaAP
0.630skoré_ráno8968 SGWaAP
0.652šero17926 SGWaAP
0.654neskorá_večerná5815 SGWaAP
0.664vysvietená2784 SGWaAP
0.666večerná91886 SGWaAP
0.672rozsvecovať2940 SGWaAP
0.675nočné36878 SGWaAP
0.675šero1388 SGWaAP
0.678podvečerná7026 SGWaAP