Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zosnulý34506 SGWaAP
0.314tragicky_zosnulý1525 SGWaAP
0.378zomrelý4428 SGWaAP
0.393nebohý24831 SGWaAP
0.428zosnulá9668 SGWaAP
0.459zosnulý21584 SGWaAP
0.481zosnulé4539 SGWaAP
0.564pozostalý4923 SGWaAP
0.569zosnulá986 SGWaAP
0.624zádušná_omša1993 SGWaAP
0.636zomretý3214 SGWaAP
0.637pohreb79709 SGWaAP
0.638pozostalý18691 SGWaAP
0.644telesný_pozostatok7960 SGWaAP
0.651uctiť_pamiatka7343 SGWaAP
0.658zavraždený24955 SGWaAP
0.665exprezident11579 SGWaAP
0.671pozostalá2315 SGWaAP
0.675zomrelé1237 SGWaAP
0.675nebožtík5906 SGWaAP
0.684osemdesiatročný1949 SGWaAP
0.688zomrelý5420 SGWaAP