Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zosnulé4539 SGWaAP
0.339zomrelé1237 SGWaAP
0.403zosnulý21584 SGWaAP
0.481zosnulý34506 SGWaAP
0.495zosnulá9668 SGWaAP
0.507zomrelý4428 SGWaAP
0.510zosnulá986 SGWaAP
0.529nebohé3100 SGWaAP
0.574pohrebný_obrad4639 SGWaAP
0.578pozostalé689 SGWaAP
0.586zomrelý5420 SGWaAP
0.601telesný_pozostatok7960 SGWaAP
0.603nebožtík5906 SGWaAP
0.610zomrelá1257 SGWaAP
0.612zomreté576 SGWaAP
0.613pohreb79709 SGWaAP
0.614pozostalý18691 SGWaAP
0.615zomretý3214 SGWaAP
0.625pozostalý4923 SGWaAP
0.632smútočný_obrad2138 SGWaAP
0.648zomretý753 SGWaAP
0.649smútočné1773 SGWaAP