Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zosnulá9668 SGWaAP
0.398zosnulá986 SGWaAP
0.425nebohá7193 SGWaAP
0.428zosnulý34506 SGWaAP
0.435zomrelá1257 SGWaAP
0.495zosnulé4539 SGWaAP
0.513zosnulý21584 SGWaAP
0.581zomrelý4428 SGWaAP
0.590pozostalá2315 SGWaAP
0.612zomrelé1237 SGWaAP
0.613tragicky_zosnulý1525 SGWaAP
0.624zavraždená7335 SGWaAP
0.630princezná_Diana3923 SGWaAP
0.647pohreb79709 SGWaAP
0.650Whitney_Houston2027 SGWaAP
0.657Houstonová630 SGWaAP
0.667nebohý24831 SGWaAP
0.667nebohá628 SGWaAP
0.669pozostalý18691 SGWaAP
0.673neter14131 SGWaAP
0.676zádušná_omša1993 SGWaAP
0.676zomretá718 SGWaAP
0.678zomrelý5420 SGWaAP
0.686pochovaná9192 SGWaAP
0.686milovaná54997 SGWaAP
0.686snúbenica13329 SGWaAP
0.696operná_speváčka3068 SGWaAP
0.697krstná_mama6419 SGWaAP
0.698nebohé3100 SGWaAP
0.699pozostalý4923 SGWaAP
0.704smútočný_obrad2138 SGWaAP
0.705pravnučka1794 SGWaAP
0.707manželka486871 SGWaAP
0.711telesný_pozostatok7960 SGWaAP
0.712Jacksonová1853 SGWaAP
0.715vnučka30314 SGWaAP
0.715dcéra477412 SGWaAP