Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zomretá718 SGWaAP
0.349zomrelá1257 SGWaAP
0.383zomretý3214 SGWaAP
0.400zomreté576 SGWaAP
0.424zomretý753 SGWaAP
0.486zomrelý5420 SGWaAP
0.522zomrelé1237 SGWaAP
0.552zomrelý4428 SGWaAP
0.676zosnulá9668 SGWaAP
0.685pochovaná9192 SGWaAP
0.692zosnulý21584 SGWaAP
0.698pozostalá2315 SGWaAP
0.700bezdetná3578 SGWaAP
0.713zosnulé4539 SGWaAP
0.714nebohá7193 SGWaAP
0.714zosnulá986 SGWaAP
0.724narodené17146 SGWaAP
0.733úmrtie94009 SGWaAP
0.735narodená13575 SGWaAP
0.737novonarodené4523 SGWaAP