Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zomrelý5420 SGWaAP
0.254zosnulý21584 SGWaAP
0.281zomretý753 SGWaAP
0.327zomrelý4428 SGWaAP
0.395zomrelá1257 SGWaAP
0.425zomrelé1237 SGWaAP
0.449zomretý3214 SGWaAP
0.486zomretá718 SGWaAP
0.510nebožtík5906 SGWaAP
0.558zomreté576 SGWaAP
0.586zosnulé4539 SGWaAP
0.590zosnulá986 SGWaAP
0.620pohrebný_obrad4639 SGWaAP
0.626pozostalý18691 SGWaAP
0.637hrob177694 SGWaAP
0.647zádušná795 SGWaAP
0.652pozostalý4923 SGWaAP
0.654svätý64003 SGWaAP
0.657mŕtvy111686 SGWaAP
0.659pochovávať12568 SGWaAP
0.669zádušná_omša1993 SGWaAP
0.670kremácia2721 SGWaAP