Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zomrelé1237 SGWaAP
0.339zosnulé4539 SGWaAP
0.388zomreté576 SGWaAP
0.421zomrelá1257 SGWaAP
0.425zomrelý5420 SGWaAP
0.429zomrelý4428 SGWaAP
0.456zomretý753 SGWaAP
0.459zosnulý21584 SGWaAP
0.471zomretý3214 SGWaAP
0.522zomretá718 SGWaAP
0.523nebohé3100 SGWaAP
0.597pozostalý4923 SGWaAP
0.601zosnulá986 SGWaAP
0.603pohrebný_obrad4639 SGWaAP
0.605nebožtík5906 SGWaAP
0.609pozostalé689 SGWaAP
0.612zosnulá9668 SGWaAP
0.614pohreb79709 SGWaAP
0.629nebohá628 SGWaAP
0.630pozostalá2315 SGWaAP
0.634pozostalý18691 SGWaAP
0.642zavraždené2046 SGWaAP