Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zomrelá1257 SGWaAP
0.349zomretá718 SGWaAP
0.391zomrelý4428 SGWaAP
0.395zomrelý5420 SGWaAP
0.421zomrelé1237 SGWaAP
0.435zosnulá9668 SGWaAP
0.487nebohá7193 SGWaAP
0.494zomretý753 SGWaAP
0.496zomreté576 SGWaAP
0.518zomretý3214 SGWaAP
0.529zosnulá986 SGWaAP
0.538pozostalá2315 SGWaAP
0.558zosnulý21584 SGWaAP
0.582nebohá628 SGWaAP
0.599poručiteľka768 SGWaAP
0.610zosnulé4539 SGWaAP
0.628nebohé3100 SGWaAP
0.661vdova45141 SGWaAP
0.669pochovaná9192 SGWaAP
0.671pozostalý4923 SGWaAP
0.673pohreb79709 SGWaAP
0.676pozostalý18691 SGWaAP
0.687zavraždená7335 SGWaAP
0.691zádušná795 SGWaAP