Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zničujúci4879 SGWaAP
0.274ničivý10490 SGWaAP
0.360devastačný1297 SGWaAP
0.395zdrvujúci3235 SGWaAP
0.472deštruktívny6671 SGWaAP
0.480zničujúce1682 SGWaAP
0.490neblahý6098 SGWaAP
0.507fatálny6241 SGWaAP
0.507zničujúca3937 SGWaAP
0.508ďalekosiahly4777 SGWaAP
0.509pustošivý482 SGWaAP
0.532ďalekosiahly_následok1381 SGWaAP
0.553deštrukčný2779 SGWaAP
0.569skazonosný503 SGWaAP
0.570smrtonosný1357 SGWaAP
0.575nedozerný_následok797 SGWaAP
0.582katastrofálny20706 SGWaAP
0.590hrozivý11975 SGWaAP
0.593nedozerný898 SGWaAP
0.595nepredstaviteľný4822 SGWaAP
0.600strašný40279 SGWaAP
0.601ničivá11577 SGWaAP
0.615ničivé2269 SGWaAP