Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zničenie55547 SGWaAP
0.427deštrukcia24245 SGWaAP
0.431ničenie39141 SGWaAP
0.552poškodenie286349 SGWaAP
0.595degenerácia11830 SGWaAP
0.599zničiť199150 SGWaAP
0.618likvidácia127103 SGWaAP
0.652degradácia14311 SGWaAP
0.654nezvratné_poškodenie960 SGWaAP
0.658odstránenie266434 SGWaAP
0.660zničená41561 SGWaAP
0.662mechanické_poškodenie13290 SGWaAP
0.671pretrhnutie7296 SGWaAP