Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000znervózňovať7093 SGWaAP
0.409znervózniť2610 SGWaAP
0.415frustrovať2653 SGWaAP
0.441iritovať8660 SGWaAP
0.447znepokojovať31545 SGWaAP
0.449deprimovať2417 SGWaAP
0.456vyrušovať13578 SGWaAP
0.457miasť6915 SGWaAP
0.457rozčuľovať22284 SGWaAP
0.467znechucovať2758 SGWaAP
0.473unavovať9460 SGWaAP
0.513rozladiť4329 SGWaAP
0.514prekážať76395 SGWaAP
0.517štvať18562 SGWaAP
0.536znepokojiť10792 SGWaAP
0.541skľučovať972 SGWaAP
0.543vadiť85539 SGWaAP
0.544deptať2010 SGWaAP
0.546škrieť4618 SGWaAP
0.562ubíjať6183 SGWaAP
0.562zlostiť7757 SGWaAP
0.564neznervózňovať817 SGWaAP
0.565nervózny45159 SGWaAP
0.565hnevať66326 SGWaAP