Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000znateľná815 SGWaAP
0.414badateľná3942 SGWaAP
0.458zreteľná10886 SGWaAP
0.503znateľné717 SGWaAP
0.504znateľný1631 SGWaAP
0.520viditeľná64060 SGWaAP
0.555nebadateľná571 SGWaAP
0.558citeľná7943 SGWaAP
0.563markantná2323 SGWaAP
0.579postrehnuteľná483 SGWaAP
0.581výrazná222068 SGWaAP
0.633hmatateľná5018 SGWaAP
0.653počuteľná1083 SGWaAP
0.654rozoznateľná1281 SGWaAP
0.657poznateľná789 SGWaAP
0.667badateľné2776 SGWaAP
0.668postrehnuteľný539 SGWaAP
0.669viditeľný75254 SGWaAP
0.676pozorovateľná2962 SGWaAP
0.679nevýrazná8641 SGWaAP
0.688evidentná7332 SGWaAP
0.690rozpoznateľná2489 SGWaAP
0.693nápadná11240 SGWaAP