Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000znakovosť441 SGWaAP
0.413metaforickosť488 SGWaAP
0.437výtvarnosť462 SGWaAP
0.483obraznosť4979 SGWaAP
0.486viacvýznamovosť413 SGWaAP
0.487figuratívny426 SGWaAP
0.489figuratívna539 SGWaAP
0.497literárnosť676 SGWaAP
0.501expresívnosť1606 SGWaAP
0.511fragmentárnosť616 SGWaAP
0.513lyrickosť717 SGWaAP
0.518hovorovosť636 SGWaAP
0.521výrazové829 SGWaAP
0.525zážitkovosť784 SGWaAP
0.526motivická1243 SGWaAP
0.526mnohoznačnosť798 SGWaAP
0.527hudobnosť870 SGWaAP
0.528emocionálnosť636 SGWaAP
0.533výrazová5768 SGWaAP