Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000znásilňovanie4307 SGWaAP
0.387znásilnenie27217 SGWaAP
0.461mučenie30392 SGWaAP
0.517sexuálne_násilie5693 SGWaAP
0.528zabíjanie26964 SGWaAP
0.537násilie207834 SGWaAP
0.543neľudské_zaobchádzanie1193 SGWaAP
0.544genocída23098 SGWaAP
0.547týranie24326 SGWaAP
0.552ubližovanie3002 SGWaAP
0.555zverstvo10322 SGWaAP