Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000znásilňovať7086 SGWaAP
0.338vraždiť24457 SGWaAP
0.372týrať13167 SGWaAP
0.401mrzačiť1156 SGWaAP
0.405znásilniť15542 SGWaAP
0.416mučiť18178 SGWaAP
0.472masakrovať1169 SGWaAP
0.484terorizovať6377 SGWaAP
0.491tyranizovať1243 SGWaAP
0.494vyvražďovať1030 SGWaAP
0.507trýzniť3424 SGWaAP
0.525popravovať2406 SGWaAP
0.539mlátiť14884 SGWaAP
0.539väzniť7507 SGWaAP
0.539zastrašovať5752 SGWaAP
0.550zatýkať4256 SGWaAP
0.550ponižovať12193 SGWaAP
0.556šikanovať7660 SGWaAP
0.558lynčovať851 SGWaAP
0.558lúpiť3663 SGWaAP
0.560rabovať4791 SGWaAP
0.560sexuálne_zneužívať1295 SGWaAP
0.560súložiť4868 SGWaAP
0.571zotročovať3071 SGWaAP