Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zmyslovosť1015 SGWaAP
0.345citovosť1980 SGWaAP
0.358telesnosť4448 SGWaAP
0.399obraznosť4979 SGWaAP
0.413senzualizmus453 SGWaAP
0.443lyrickosť717 SGWaAP
0.445pudovosť622 SGWaAP
0.448imaginácia7879 SGWaAP
0.460živočíšnosť935 SGWaAP
0.471erotizmus497 SGWaAP
0.472poetickosť1086 SGWaAP
0.480emocionálnosť636 SGWaAP
0.480emocionalita3657 SGWaAP
0.484metaforickosť488 SGWaAP
0.487obrazotvornosť5711 SGWaAP
0.493zmyselnosť9161 SGWaAP
0.496senzibilita1896 SGWaAP
0.506transcendencia2468 SGWaAP
0.511materiálnosť414 SGWaAP
0.512vášnivosť1153 SGWaAP