Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zmučený911 SGWaAP
0.418strápený792 SGWaAP
0.469utrápený4304 SGWaAP
0.469zmučená569 SGWaAP
0.502skormútený1024 SGWaAP
0.507skrvavený919 SGWaAP
0.514skľúčený2790 SGWaAP
0.528strápená510 SGWaAP
0.534doráňaný1967 SGWaAP
0.552sklesnutý542 SGWaAP
0.554prestrašený1827 SGWaAP
0.554strašlivý715 SGWaAP
0.556zronený2312 SGWaAP
0.561úpenlivý464 SGWaAP
0.565trpiteľský409 SGWaAP
0.566skrúšený1069 SGWaAP
0.567ustaraný726 SGWaAP
0.580útrpný601 SGWaAP
0.585skrvavené418 SGWaAP
0.586skrvavená1091 SGWaAP
0.587mučivý1786 SGWaAP