Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zmätočný1586 SGWaAP
0.392nelogický3755 SGWaAP
0.469zavádzajúci10041 SGWaAP
0.474zmätočné1920 SGWaAP
0.496zmätočná1664 SGWaAP
0.511scestný1519 SGWaAP
0.532nedomyslený1236 SGWaAP
0.569rozporný1985 SGWaAP
0.572tendenčný2216 SGWaAP
0.578nezrozumiteľný5635 SGWaAP
0.583alibistický1543 SGWaAP
0.589absurdný15440 SGWaAP
0.595irelevantný3111 SGWaAP
0.605nezmyselný21646 SGWaAP
0.606zmätočne840 SGWaAP
0.611neprehľadný6417 SGWaAP
0.611chaotický9118 SGWaAP
0.613nenáležitý916 SGWaAP
0.614nepodložený3810 SGWaAP
0.614bezpredmetný1528 SGWaAP
0.616pomýlený4997 SGWaAP
0.618klamlivý4203 SGWaAP