Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zmárniť1982 SGWaAP
0.311skántriť1161 SGWaAP
0.405zahlušiť1722 SGWaAP
0.425zamordovať719 SGWaAP
0.443zahrdúsiť1438 SGWaAP
0.447prekliať5296 SGWaAP
0.495zmámiť609 SGWaAP
0.508zaklať715 SGWaAP
0.512zahubiť6621 SGWaAP
0.519zabiť300086 SGWaAP
0.521znivočiť895 SGWaAP
0.530zhynúť2509 SGWaAP
0.536odpraviť2005 SGWaAP
0.540pomstiť25153 SGWaAP
0.542dokaličiť1344 SGWaAP
0.543strestať641 SGWaAP
0.547pozabíjať7330 SGWaAP
0.556utrápiť1101 SGWaAP
0.560zmrzačiť2272 SGWaAP
0.561dochytiť640 SGWaAP
0.568sťať3692 SGWaAP
0.568zaškrtiť3446 SGWaAP
0.568zadláviť545 SGWaAP
0.569zlapať999 SGWaAP
0.574ukrutník415 SGWaAP