Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zlovoľný638 SGWaAP
0.406zlomyseľný5979 SGWaAP
0.427ničomný834 SGWaAP
0.433podlý4648 SGWaAP
0.445opovážlivý554 SGWaAP
0.455ľstivý2051 SGWaAP
0.459pomstivý417 SGWaAP
0.472pomstychtivý2261 SGWaAP
0.473úskočný658 SGWaAP
0.513zločinný3119 SGWaAP
0.524zlovoľná404 SGWaAP
0.542ukrutník415 SGWaAP
0.542zvrhlý2899 SGWaAP
0.543úkladný433 SGWaAP
0.547spupný1093 SGWaAP
0.551nehanebný1860 SGWaAP
0.551intrigánsky462 SGWaAP
0.554bezbožný5665 SGWaAP
0.562uzurpátor1094 SGWaAP
0.562vierolomný713 SGWaAP
0.562rúhavý428 SGWaAP
0.564démonický2755 SGWaAP
0.571tvrdošijný893 SGWaAP