Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zlovestná3029 SGWaAP
0.367desivá14221 SGWaAP
0.404hrôzostrašná6643 SGWaAP
0.440temná57637 SGWaAP
0.454tajomná32277 SGWaAP
0.463hrozivá9934 SGWaAP
0.475zlovestný4722 SGWaAP
0.486čudesná3742 SGWaAP
0.488pochmúrna9574 SGWaAP
0.489démonická3761 SGWaAP
0.495apokalyptická2510 SGWaAP
0.506podivná13703 SGWaAP
0.509ponurá4273 SGWaAP
0.509tajuplná4532 SGWaAP
0.519zlovestné2628 SGWaAP
0.521diabolská5663 SGWaAP
0.522chmúrna2828 SGWaAP
0.530krvilačná2392 SGWaAP
0.530strašlivá811 SGWaAP
0.535mýtická4606 SGWaAP
0.539strašidelná11954 SGWaAP
0.549skazonosná512 SGWaAP
0.555monštruózna923 SGWaAP
0.557zlovestne3804 SGWaAP