Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zlovôľa932 SGWaAP
0.393spupnosť1331 SGWaAP
0.435svojvôľa7957 SGWaAP
0.448neľudskosť2374 SGWaAP
0.490podlosť3793 SGWaAP
0.514amorálnosť1417 SGWaAP
0.517bezcitnosť2602 SGWaAP
0.518krutovláda986 SGWaAP
0.519zloba21598 SGWaAP
0.521bezohľadnosť5300 SGWaAP
0.522ukrutnosť3641 SGWaAP
0.525pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.529bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.535tyrania8888 SGWaAP
0.535krutosť20498 SGWaAP
0.536hrabivosť918 SGWaAP
0.541bezprávie6795 SGWaAP
0.543vierolomnosť831 SGWaAP
0.544zbabelosť7461 SGWaAP
0.545tuposť3460 SGWaAP
0.551zvrhlosť3503 SGWaAP
0.556zvrátenosť6688 SGWaAP
0.561chamtivosť12734 SGWaAP
0.564nehanebnosť1441 SGWaAP
0.565arogancia24083 SGWaAP