Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zlostné1507 SGWaAP
0.356nahnevané1449 SGWaAP
0.405zúrivé2450 SGWaAP
0.420vzdorovité778 SGWaAP
0.466nechápavé566 SGWaAP
0.478posmešné967 SGWaAP
0.489pichľavé1423 SGWaAP
0.492vyľakané741 SGWaAP
0.494výsmešné498 SGWaAP
0.496vystrašené3130 SGWaAP
0.500vydesené1025 SGWaAP
0.503vyplašené945 SGWaAP
0.503škodoradostné416 SGWaAP
0.507mrmlanie2149 SGWaAP
0.511mĺkve845 SGWaAP
0.517zlostný6082 SGWaAP
0.518pohŕdavé622 SGWaAP
0.530nedôverčivé408 SGWaAP
0.531panovačné414 SGWaAP
0.532rozzúrené580 SGWaAP