Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zlosť46363 SGWaAP
0.245hnev130034 SGWaAP
0.279zúrivosť17588 SGWaAP
0.396zloba21598 SGWaAP
0.432pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.445zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.452žiarlivosť26105 SGWaAP
0.463závisť36213 SGWaAP
0.485zášť2846 SGWaAP
0.492netrpezlivosť7928 SGWaAP
0.501prchkosť1116 SGWaAP
0.501frustrácia27261 SGWaAP
0.505sebaľútosť5370 SGWaAP
0.508nenávisť113468 SGWaAP
0.509bezmocnosť22408 SGWaAP
0.521rozhorčenosť492 SGWaAP
0.524zúfalstvo47404 SGWaAP
0.532záchvat_zúrivosť1458 SGWaAP
0.546amok3379 SGWaAP
0.548roztrpčenosť487 SGWaAP
0.552zúfalosť1647 SGWaAP
0.556negatívna_emócia9614 SGWaAP
0.562škodoradosť3900 SGWaAP
0.562mrzutosť3783 SGWaAP