Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zlorečiť1314 SGWaAP
0.431rúhať3643 SGWaAP
0.437potupovať1179 SGWaAP
0.472prekliať5296 SGWaAP
0.479preklínať11441 SGWaAP
0.480hrešiť12811 SGWaAP
0.503bezbožník2862 SGWaAP
0.539smilniť1497 SGWaAP
0.540opovrhnúť1370 SGWaAP
0.541beda10787 SGWaAP
0.551nepreklínať624 SGWaAP
0.556kameňovať1616 SGWaAP
0.558kliať3322 SGWaAP
0.562reptať2950 SGWaAP
0.567bezbožný5665 SGWaAP
0.579karhať7014 SGWaAP
0.585zmárniť1982 SGWaAP
0.589pokorovať1216 SGWaAP
0.590strestať641 SGWaAP
0.593prorokovať7438 SGWaAP
0.597zatvrdiť1774 SGWaAP
0.598posmievať11267 SGWaAP