Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zlomová4376 SGWaAP
0.551zlomové1791 SGWaAP
0.564zlomový7959 SGWaAP
0.617zlom36638 SGWaAP
0.658zlomový_moment3564 SGWaAP
0.671dejinná6529 SGWaAP
0.673turbulentná1929 SGWaAP
0.692kritická72616 SGWaAP
0.698prelomová8299 SGWaAP
0.705vypätá5871 SGWaAP
0.714epochálna571 SGWaAP
0.719tektonická3778 SGWaAP
0.732diskontinuita2337 SGWaAP
0.738dramatická51488 SGWaAP
0.739tektonický_zlom745 SGWaAP
0.740pohnutá3690 SGWaAP
0.748dejinná_udalosť3572 SGWaAP
0.751tektonický1819 SGWaAP
0.752osudová13380 SGWaAP
0.754tragická43734 SGWaAP
0.756bradlové_pásmo954 SGWaAP
0.760turbulentný3279 SGWaAP
0.762rozhodujúca68617 SGWaAP
0.765geopolitická7982 SGWaAP