Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zlodejstvo2866 SGWaAP
0.346rozkrádanie9138 SGWaAP
0.401farizejstvo2371 SGWaAP
0.402darebáctvo822 SGWaAP
0.443rozkrádačka1163 SGWaAP
0.448zbojstvo981 SGWaAP
0.449svinstvo18757 SGWaAP
0.463pokrytectvo12995 SGWaAP
0.464chrapúnstvo1033 SGWaAP
0.464podlosť3793 SGWaAP
0.470klamstvo77662 SGWaAP
0.470zlodejčina483 SGWaAP
0.486špinavosť5196 SGWaAP
0.494bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.494výpalníctvo1516 SGWaAP
0.510zvrhlosť3503 SGWaAP