Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zloba21598 SGWaAP
0.329pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.329podlosť3793 SGWaAP
0.331nenávisť113468 SGWaAP
0.360závisť36213 SGWaAP
0.361zášť2846 SGWaAP
0.390faloš4791 SGWaAP
0.391zatrpknutosť3851 SGWaAP
0.395zlomyseľnosť5174 SGWaAP
0.396zlosť46363 SGWaAP
0.404neláska2811 SGWaAP
0.413sebeckosť3270 SGWaAP
0.414bezcitnosť2602 SGWaAP
0.419neprajnosť2073 SGWaAP
0.422hnev130034 SGWaAP
0.436sebectvo10545 SGWaAP
0.440falošnosť3045 SGWaAP
0.444chamtivosť12734 SGWaAP
0.449nadutosť2296 SGWaAP
0.453krutosť20498 SGWaAP
0.461neprávosť16008 SGWaAP
0.479namyslenosť3052 SGWaAP
0.481lakomosť2032 SGWaAP