Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zlo221598 SGWaAP
0.438dobro247113 SGWaAP
0.503sebectvo10545 SGWaAP
0.521zloba21598 SGWaAP
0.538bezprávie6795 SGWaAP
0.543satan28705 SGWaAP
0.559Dobro7691 SGWaAP
0.561Satan19195 SGWaAP
0.591egoizmus16497 SGWaAP
0.592pokrytectvo12995 SGWaAP
0.596klamstvo77662 SGWaAP
0.625podlosť3793 SGWaAP
0.626klam16148 SGWaAP
0.626temnota44014 SGWaAP
0.627tyrania8888 SGWaAP
0.634nespravodlivosť29581 SGWaAP
0.636lucifer7829 SGWaAP
0.639sebeckosť3270 SGWaAP
0.641temno9252 SGWaAP
0.642diabol80890 SGWaAP
0.642Lucifer3851 SGWaAP
0.644hriech258087 SGWaAP