Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zločinnosť5300 SGWaAP
0.283kriminalita51963 SGWaAP
0.471organizovaný_zločin16809 SGWaAP
0.501narkománia1161 SGWaAP
0.523korupcia151962 SGWaAP
0.532extrémizmus27877 SGWaAP
0.532zločin135400 SGWaAP
0.539násilná_kriminalita1184 SGWaAP
0.566xenofóbia9477 SGWaAP
0.568terorizmus69280 SGWaAP
0.572rasizmus38151 SGWaAP
0.574delikvencia2064 SGWaAP
0.575páchaný3151 SGWaAP
0.586úplatkárstvo3649 SGWaAP
0.590rasová_neznášanlivosť1638 SGWaAP
0.592rasová_nenávisť1535 SGWaAP
0.594amorálnosť1417 SGWaAP
0.595banditizmus470 SGWaAP
0.597páchanie7618 SGWaAP
0.599bezprávie6795 SGWaAP
0.600chudoba125009 SGWaAP
0.603mravnostná806 SGWaAP
0.604chuligánstvo699 SGWaAP