Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zločinný3119 SGWaAP
0.266zločinecký4740 SGWaAP
0.445podlý4648 SGWaAP
0.448zločinná1877 SGWaAP
0.449zvrhlý2899 SGWaAP
0.458obludný2821 SGWaAP
0.459imperialistický1731 SGWaAP
0.465totalitný9859 SGWaAP
0.480ohavný4283 SGWaAP
0.493diktátorský1622 SGWaAP
0.498amorálny1716 SGWaAP
0.503hanebný4143 SGWaAP
0.504fašistický12968 SGWaAP
0.513zlovoľný638 SGWaAP
0.516tyranský1469 SGWaAP
0.517zvrátený7150 SGWaAP
0.519neľudský6077 SGWaAP
0.519boľševický4033 SGWaAP
0.521genocídny463 SGWaAP
0.525sionistický2350 SGWaAP
0.533antidemokratický434 SGWaAP
0.534zločinné1153 SGWaAP
0.539nemorálny4400 SGWaAP
0.540vykorisťovateľský426 SGWaAP