Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zločinná1877 SGWaAP
0.442podvratná1494 SGWaAP
0.446sionistická2063 SGWaAP
0.448zločinný3119 SGWaAP
0.450zločinné1153 SGWaAP
0.455diktátorská1357 SGWaAP
0.465zločinecká15295 SGWaAP
0.489fašistická11983 SGWaAP
0.490zločinecký4740 SGWaAP
0.493boľševická3900 SGWaAP
0.496ohavná3359 SGWaAP
0.511hanebná3347 SGWaAP
0.512tyranská846 SGWaAP
0.513imperialistická2821 SGWaAP
0.513zradcovská403 SGWaAP
0.516násilnícka1310 SGWaAP
0.517obludná2751 SGWaAP
0.527rozvratná449 SGWaAP
0.531zvrhlá2457 SGWaAP
0.533totalitná8415 SGWaAP
0.533genocídna429 SGWaAP
0.544amorálna1149 SGWaAP
0.546zlodejská2677 SGWaAP
0.549činy1553 SGWaAP
0.552militaristická594 SGWaAP