Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zločin_spáchaný1707 SGWaAP
0.302vojnový_zločin10303 SGWaAP
0.429zločin135400 SGWaAP
0.433spáchaná5344 SGWaAP
0.443genocída23098 SGWaAP
0.446páchaný3151 SGWaAP
0.501spáchaný19384 SGWaAP
0.523etnická_čistka3081 SGWaAP
0.534páchaná3619 SGWaAP
0.535vojnový_zločinec5979 SGWaAP
0.537masakra12497 SGWaAP
0.538páchané2562 SGWaAP
0.571zverstvo10322 SGWaAP
0.577závažný_zločin1605 SGWaAP
0.584spáchať46114 SGWaAP
0.598hrdelný_zločin669 SGWaAP
0.602spoluvina1511 SGWaAP
0.606teroristický10940 SGWaAP
0.607masový_vrah5445 SGWaAP