Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000zločin135400 SGWaAP
0.369trestný_čin166027 SGWaAP
0.390závažný_zločin1605 SGWaAP
0.421vojnový_zločin10303 SGWaAP
0.428spáchaný19384 SGWaAP
0.429zločin_spáchaný1707 SGWaAP
0.441zločinec53657 SGWaAP
0.447hrdelný_zločin669 SGWaAP
0.460páchaný3151 SGWaAP
0.466páchanie7618 SGWaAP
0.471spáchaná5344 SGWaAP
0.506spáchať46114 SGWaAP
0.511spáchanie16285 SGWaAP
0.511vražda210710 SGWaAP
0.514ohavný_čin1461 SGWaAP
0.518prečin20941 SGWaAP
0.523spáchané3221 SGWaAP
0.525vrah97925 SGWaAP
0.526lúpež30382 SGWaAP
0.532zločinnosť5300 SGWaAP
0.538čin251273 SGWaAP
0.542páchať26424 SGWaAP
0.545ohavný4283 SGWaAP
0.545teror23806 SGWaAP
0.545teroristický10940 SGWaAP